Contact


Conseil

Vanheste Hans
Functie: Voorzitter / Président
Tel: 32477815000
Van Den Heede Dirk
Functie: Ondervoorzitter / Vice-président
David Fierens
Functie: Penningmeester / Trésorier
Bergmans Jean-Paul
Functie: Bestuurslid / Membre du conseil
Hilbert Jacques
Functie: Bestuurslid + Verzekeringen / Membre du conseil + Assurances
Louis Michel
Functie: Bestuurslid / Membre du conseil
Verstraeten Rudy
Functie: Secretaris / Secrétaire