Huishoudelijk reglement

We wensen iedereen een prettige heen- en terugreis naar ons treffen. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen en verzekeringen om ongelukken en ongemak te voorkomen. Wegcode dient gevolgd te worden. De voertuigen en lasten dienen in orde te zijn qua autokeuring en ladingen volgens de gebruikelijke wetgeving. Dit alles is Uw verantwoordelijkheid.

NETHEID

We vragen U om steeds de voorziene vuilnisbakken te gebruiken.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De organisatie van het Treffen zal in geen enkel geval direct of indirect aansprakelijk gesteld kunnen worden voor diefstal en eender welke persoonlijke of materiële schade gedurende de duur van het evenement.

De voertuigen moeten een geldige inschrijving en verzekering bezitten om mee te doen aan de rondrit, even als de bestuurder die een geldig rijbewijs moet hebben.

TECHNISCHE BIJSTAND

Er is een technische bijstand voorzien in geval van panne met uw NSU. Meer informatie hierover aan het onthaal.

CAMPING

De campingreceptie sluit om 19 uur.

Om 22 uur is het niet meer mogelijk de camping in of uit te rijden met een voertuig! Let erop vroeger aan te komen !

Honden zijn toegelaten op de camping.
We vragen om deze steeds aan de leiband te houden en ze buiten de camping uit te laten of op de daarvoor voorziene zone op de camping.

De stroompunten zijn voorzien voor huisstekkers van type E. (keuze uit 6 of 10 ampère.)
Heeft u een blauwe CEE-stekker, dan kunt u een koppelstuk gebruiken. Meer info bij de receptie.

Men mag barbecueën op het terrein, deze moet echter minimum 50 cm van de grond verwijderd zijn.
Gelieve de assen achteraf niet op het terrein achter te laten.

Wij trachten erop toe te zien dat nachtrust gerespecteerd wordt na 23u.